Giới thiệu chung


? Ứng dụng vì môi trường với tên gọi App "Vechai công nghệ | Vechai4.0" - Tái chế rác thải nhựa, nylon và thu gom các loại Vechai.

? Hiện tại hệ thống đã bắt đầu hoạt động và đã có mặt trên Google Play và App Store.

ĐẶC BIỆT NHẤT ỨNG DỤNG VECHAI4.0 ĐANG ĐÀM PHÁM VỚI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG XỬ LÝ CTNH(CHẤT THẢI NGUY HẠI) ĐỂ THU GOM PIN.

? Những tính năng chính của App:

1. Hiển thị danh sách những người thu gom rác tái chế ở gần khu vực của bạn. Nếu khu vực của bạn chưa có ai đăng ký thì hệ thống sẽ hiển thị trên bản đồ là : Khu vực của bạn chưa có người thu gom

2. Nếu khu vực đó đã có người thu gom thì trong thông tin của người thu gom đó sẽ có danh sách những mặt hàng mà người đó thu gom

3. Bán Ve chai: Người dùng App sẽ có thể bán Vechai theo giá niêm yết trên danh sách.

4. Đổi Vechai để lấy điểm theo điểm đã niêm yết cho từng loại rác.

5. Điểm của hệ thống có thể dùng để đổi sang các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế như: những cây xương rồng nhỏ, bút bằng tre, giấy vệ sinh tái chế….

? Để sử dụng được các bạn sẽ làm như sau:

• Bước 1: Tải App Vechai công nghệ | Vechai4.0 tại Google Play đối với máy Androi hoặc App Store với máy Iphone

• Bước 2: Đặt đơn bán Vechai hoặc đơn tích điểm

• Bước 3: Đủ điểm, đổi điểm lấy sản phẩm hoặc ngày công dọn dẹp nhà cửa

? Các loại rác App Vechai4.0 thu gom bao gồm:

+ Nhôm, đồng, sắt vụn

+ Các loại nhựa : Bàn ghế nhựa, vỏ chai nhựa

+ Các loại vỏ lon bia, vỏ lon nước ngọt

+ Các loại giấy bìa, báo cũ, giấy học vở sinh

+ Pin cũ

.... Hướng tới ứng dụng sẽ liên kết thu gom tất cả các loại rác. Do ứng dụng còn mới, sẽ còn có nhiều sai sót, Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của cộng đồng.